แบบฟอร์มการรับข้อมูลลูกค้า (กรุณากรอกข้อมูลเพื่อประโยชน์ของท่าน)
ชื่อ-สกุล * ตำแหน่ง
บริษัท / หจก
สถานที่ตั้ง
เบอร์โทรศัพท์ * มือถือ แฟกซ์
อีเมล์ *

ประเภท / ลักษณะ /สินค้า
บ้านพักอาศัย สำนักงาน ร้านค้า ป้อมยาม
ห้องน้ำ/สุขา ซุ้มศาลา , โต๊ะเก้าอี้ ถังใส่ขยะ อื่นๆ   
รูปแบบการใช้งาน
ใช้งานเพื่อ *
จำนวนคนอยู่อาศัย คน

สภาพพื้นที่หน้างาน
พื้นดินเรียบ พื้นหญ้าเรียบ พื้นปูนเรียบ อื่นๆ
ขนาดพื้นที่หน้างาน ด้านกว้าง เมตร ด้านยาว(ลึก) เมตร

ขนาดสินค้า ด้านกว้าง เมตร  ด้านยาว(ลึก) เมตร
สูง เมตร อุปกรณ์เสริม
งบประมาณราคา บาท
สถานที่ติดตั้ง
ผู้บันทึก *
ข้อมูลถูกต้อง